Zapytanie ofertowe chłodnia i okapy


Data publikacji 19.12.2016 przez admin

Zamówienie dotyczy dostawy i montażu okapów kuchennych oraz komory chłodniczej. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia w zakresie ilości, wymiarów, parametrów technicznych sprzętu jeżeli okaże się, że taka zmiana jest konieczna w celu dostosowania wyposażenia do parametrów i wymiarów lokalu, w którym ma być wykorzystywany oraz zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności planowanego do zakupu sprzętu. Zmiana umowy (zamówienia) musi poprzedzona zgodą obu stron i może powodować zmianę wartości zamówienia.